Twente Personnel Services

Oświadczenie o ochronie prywatności

Twente Personeelsdiensten B.V. ma siedzibę w Wierden (Tolgaarde 13) i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w kontekście charakteru organizacji pracy tymczasowej i płac. W kontekście niniejszego oświadczenia, odtąd określana jako "my" i "nas".

Czego można oczekiwać od Twente Personeelsdiensten B.V.?

Twente Personeelsdiensten Firma B.V. uważa prywatność za ważną kwestię. Twente Personeelsdiensten W związku z tym B.V. przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z danymi kandydatów, pracowników tymczasowych, klientów, pracowników, dostawców i osób odwiedzających stronę internetową zgodnie z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych stronom trzecim. Korzystamy jednak z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane w naszym imieniu. Zawieramy z tymi podmiotami umowy o przetwarzanie danych, aby również one ostrożnie obchodziły się z naszymi danymi osobowymi. W końcu to my pozostajemy odpowiedzialni za ochronę danych osobowych. Ponadto udostępniamy dane innym stronom, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych lub na podstawie postanowień umownych. Na przykład organom podatkowym lub innym organom rządowym. Może być również konieczne udostępnienie danych osobowych innym stronom w ramach świadczonych przez nas usług. Na przykład, gdy przedstawiamy kandydata klientowi.

Nie przechowujemy danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to bezwzględnie konieczne do celów, dla których dane te zostały uzyskane.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe od momentu, gdy ktoś:

 • wprowadzania danych osobowych na naszej stronie internetowej, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego;
 • Zarejestruj się w jednym z naszych oddziałów;
 • korzysta z naszych usług.

Może się zdarzyć, że przetwarzamy dane o kimś, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od tej osoby. Nawet wtedy przetwarzamy te dane wyłącznie we wcześniej określonym i uzasadnionym celu.

Co robimy z danymi osobowymi?

To zależy od tego, skąd kogoś znamy. Gdy ktoś odwiedza naszą stronę internetową, przetwarzamy inne dane niż wtedy, gdy ktoś dla nas pracuje. Uwzględniliśmy to w poniższym przeglądzie. Może się zatem zdarzyć, że do danej osoby będzie mieć zastosowanie kilka kategorii. Informujemy również, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w określonych sytuacjach.

W przypadku niektórych operacji przetwarzania wymagamy uprzedniej osobistej zgody. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody i/lub sprzeciwi się przetwarzaniu, może to mieć wpływ na usługi, które możemy mu świadczyć.

Odwiedzanie strony internetowej

Osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową nie znamy początkowo z imienia i nazwiska. Gdy ktoś zadaje nam pytanie na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzamy dane osobowe. Jako dane osobowe traktujemy również adres IP.

Komunikacja

 • Gdy ktoś kontaktuje się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonicznie, możemy poprosić o podanie danych kontaktowych. Robimy to, aby obsłużyć zapytanie lub skargę i w razie potrzeby skontaktować się z kimś później w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dostęp do danych, o których mowa, mają wówczas wyłącznie osoby w organizacji zaangażowane w obsługę zapytania lub skargi.
 • Korzystamy z różnych narzędzi teleinformatycznych, takich jak poczta elektroniczna, aby komunikować się między sobą i z innymi osobami. Przechowujemy historię tych działań tak długo, jak jest to istotne dla działań następczych, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Korzystamy z dostawców usług (w chmurze).
 • Aby zapewnić komuś jeszcze lepsze wrażenia użytkownika i lepiej dostosować naszą ofertę do danej osoby, wykorzystujemy dane osobowe, jeśli wyrażono na to zgodę. Robimy to za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. Aby obsługiwać i chronić nasze systemy informatyczne, przetwarzamy i przechowujemy przez 6 miesięcy między innymi adres IP oraz datę i godzinę plików logowania i wylogowania ze strony internetowej.
Kontakt od klienta, dostawcy lub w innej relacji

Komunikacja

 • W celu dostosowania naszych usług do osobistych potrzeb i ewentualnej współpracy, przechowujemy dane osobowe.

Kiedy ludzie kontaktują się z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonicznie, możemy poprosić o podanie danych kontaktowych. Robimy to, aby obsłużyć zapytanie lub skargę i w razie potrzeby móc skontaktować się z kimś później w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby z organizacji zajmujące się rozpatrywaniem danego zapytania lub skargi.

 • Korzystamy z różnych narzędzi teleinformatycznych, takich jak poczta elektroniczna, aby komunikować się między sobą i z innymi osobami. Przechowujemy historię tych działań tak długo, jak jest to istotne dla działań następczych, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Korzystamy z usług dostawców (w chmurze). Aby zmierzyć, w jaki sposób klienci doświadczają i korzystają z naszych usług, przeprowadzamy badania i ankiety. Czasami prosimy o udostępnienie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli śledzić wyniki i w razie potrzeby informować o nich ludzi.

Fakturowanie

 • W celu wystawiania faktur i rozliczania świadczonych przez nas usług przetwarzamy odpowiednie dane, takie jak nazwiska osób kontaktowych.
 • Na potrzeby naszej dokumentacji finansowej oraz sprawdzania i zatwierdzania faktur przechowujemy odpowiednie dane, takie jak faktura i zawarte w niej dane osobowe.

Raporty i audyty

 • Za pomocą analiz i raportów stale ulepszamy nasze usługi i operacje biznesowe. W miarę możliwości unikamy wykorzystywania danych osobowych, ale czasami jesteśmy zmuszeni do korzystania z ograniczonej ilości danych. Tam, gdzie to możliwe, łączymy dane i czynimy je anonimowymi, aby uniemożliwić rozpoznanie osób.
 • W celu przeprowadzenia audytów wewnętrznych i zewnętrznych, na przykład audytów przeprowadzanych przez naszych audytorów lub organy podatkowe, możemy przetwarzać niezbędne dane od klientów, dostawców lub innych relacji. W przypadku audytu zewnętrznego zaangażowane strony mają wgląd w dane osobowe.

Ogólne

 • Aby obsługiwać i chronić nasze systemy informatyczne, przetwarzamy i przechowujemy przez 6 miesięcy między innymi adres IP oraz datę i godzinę plików logowania i wylogowania ze strony internetowej.
 • Wykorzystanie danych osobowych może być konieczne do celów prawnych.

W odniesieniu do akt prawnych ważne jest, aby móc na bieżąco wykorzystywać odpowiednie dane osobowe i przechowywać je w odpowiednim zakresie.

Osoba poszukująca pracy

Po pozostawieniu danych osobowych na naszej stronie internetowej, zarejestrowaniu się w oddziale lub uzyskaniu w inny sposób naszej pomocy w znalezieniu pracy, przetwarzamy następujące dane:

Rejestracja

 • Po rejestracji wykorzystujemy te dane przez kolejne 4 tygodnie lub, jeśli udzielono zgody, przez rok w celu poszukiwania odpowiedniej pracy. Udostępniamy odpowiednie dane (potencjalnym) klientom.

Zastosuj

 • Gdy ktoś aplikuje na stanowisko, tworzymy dla niego profil. Profil ten przechowuje wszystkie istotne dane dotyczące aplikacji, takie jak wiedza i umiejętności. Pozwala nam to ocenić aplikację. Zapisujemy te dane do momentu zakończenia procedury. Następnie, jeśli zostanie udzielona zgoda, wykorzystujemy te dane przez kolejny rok w celu poszukiwania odpowiedniej pracy.
 • W ramach procedury aplikacyjnej prosimy o referencje od osób kontaktowych podanych przez daną osobę. Za osobistą zgodą przechowujemy dane z procedury aplikacyjnej przez okres do 1 roku po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
 • Aby zapewnić komuś jeszcze lepsze wrażenia użytkownika i lepiej dostosować naszą ofertę do danej osoby, wykorzystujemy dane osobowe, jeśli wyrażono na to zgodę. Robimy to za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Ogólne

 • Aby uczyć się i wprowadzać ulepszenia, prosimy o wypełnienie wewnętrznych ankiet. Czasami prosimy również o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli śledzić wyniki i informować o nich w razie potrzeby.
 • Korzystając z analiz i raportów, stale ulepszamy nasze usługi. Informujemy o tym klientów. W miarę możliwości unikamy wykorzystywania danych osobowych, ale czasami jesteśmy zmuszeni do korzystania z ograniczonej ilości danych. Tam, gdzie to możliwe, łączymy dane i czynimy je anonimowymi, aby uniemożliwić rozpoznanie użytkownika.
 • W przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu, możemy poprosić o podanie danych kontaktowych. Robimy to, aby odpowiedzieć na pytanie lub skargę użytkownika i w razie potrzeby skontaktować się z nim później w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dostęp do danych użytkownika mają wyłącznie osoby w organizacji, które zajmują się jego pytaniem lub skargą.
 • Korzystamy z różnych narzędzi teleinformatycznych, takich jak poczta elektroniczna, aby komunikować się między sobą i z użytkownikami. Przechowujemy historię tych działań tak długo, jak jest to istotne dla działań następczych, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. W tym celu korzystamy z usług dostawców (w chmurze).
 • W celu obsługi i ochrony naszych systemów informatycznych przetwarzamy między innymi adres IP i dane użytkownika. Dane te przechowujemy przez 6 miesięcy.
 • Wykorzystanie danych osobowych może być konieczne do celów prawnych. W odniesieniu do dokumentacji prawnej ważne jest, aby móc na bieżąco wykorzystywać odpowiednie dane osobowe i przechowywać je w odpowiednim zakresie.
Praca za pośrednictwem Twente Personeelsdiensten B.V.

W poniższym przeglądzie opisujemy, co robimy z danymi osobowymi. Jeśli udostępniamy dane innym stronom, należy zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności. Nasza służba BHP lub ubezpieczyciel mogą mieć inny ustawowy okres przechowywania danych.

Komunikacja

 • W celu utrzymania naszych relacji roboczych, informowania o możliwościach rozwoju i wypełniania innych zobowiązań prawnych, przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to konieczne.

Umowa o pracę i wynagrodzenie

 • Tworzymy akta osobowe pracownika/pracownicy, w tym na przykład kopię paszportu. Robimy to w celu wywiązania się z umów. Jeśli wymaga tego od nas prawo, udostępniamy te dane agencjom rządowym i organom wykonawczym. Stosujemy ustawowy okres przechowywania danych wynoszący 5 lat od zakończenia zatrudnienia.
 • Jesteśmy zobowiązani umową do ubezpieczenia pracownika/pracownika tymczasowego. Udostępniamy dane osobowe naszej firmie/firmom ubezpieczeniowym. W tym celu stosujemy ustawowy okres przechowywania danych wynoszący 7 lat od zakończenia zatrudnienia.
 • Aby zapewnić emeryturę, jesteśmy umownie zobowiązani do udostępniania danych osobowych naszemu dostawcy usług emerytalnych. W tym celu stosujemy ustawowy okres przechowywania danych wynoszący 7 lat od zakończenia zatrudnienia.
 • Jeśli ubiegamy się o pozwolenie na pracę, aby ktoś mógł pracować w Holandii, udostępniamy dane osobowe agencjom rządowym i organom wykonawczym. Ustawowy okres przechowywania danych wynosi 7 lat od zakończenia zatrudnienia.
 • Udostępniamy te dane dostawcom dotacji i stronom trzecim, które pomagają nam w organizacji dotacji. Dane przechowujemy przez 7 lat. Jeśli specjalne dane osobowe są niezbędne do złożenia wniosku, możemy je wykorzystać wyłącznie za zgodą. Specjalne dane osobowe to dane dotyczące religii lub przekonań, rasy, przynależności politycznej, zdrowia, życia seksualnego, członkostwa w związkach zawodowych i rejestru karnego.
 • Gdy pracownik zgłasza chorobę, przekazujemy to naszej służbie BHP. Sami przechowujemy minimalne dane niezbędne do kontaktu z danym pracownikiem, zawarte umowy, informacje o tym, czy doszło do wypadku przy pracy lub wypadku drogowego z możliwością regresu oraz informacje o powrocie do zdrowia i wszelkich niezbędnych dostosowaniach, które otrzymujemy od służby BHP lub lekarza zakładowego. Przechowujemy te dane przez okres do 7 lat po zakończeniu zatrudnienia.
 • Aby wypłacić wynagrodzenie, przetwarzamy dane kontaktowe i bankowe. Zgodnie z prawem podatkowym okres przechowywania danych wynosi 7 lat.
 • Do obsługi roszczeń biznesowych potrzebujemy również danych kontaktowych i bankowych oraz dokumentów potwierdzających roszczenie. Ustawowy okres przechowywania danych wynosi 7 lat od zakończenia zatrudnienia.
 • W przypadku zajęcia wynagrodzenia jesteśmy zobowiązani na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych do udostępniania danych osobowych komornikom i wierzycielom. Przechowujemy te dane do momentu wycofania zajęcia.

Rozwój kariery i ocena

 • Aby śledzić rozwój i wydajność w naszej organizacji, tworzymy akta osobowe. Wszelkie przeprowadzone testy i oceny są ich częścią. Przechowujemy te akta osobowe przez maksymalnie dwa lata po zakończeniu zatrudnienia lub tak długo, jak jest to istotne dla bieżących wyników.

Usługi

 • Jeśli zlecenie wymaga posiadania (oficjalnych) dokumentów, takich jak certyfikat dobrego postępowania (VOG), wspieramy proces administracyjny. W tym celu konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z prawem okres przechowywania danych wynosi 5 lat.
 • Aby uzasadnić wystawienie faktur naszym klientom i wywiązać się ze zobowiązań umownych, prowadzimy ewidencję (czasu pracy). W tym celu wykorzystujemy dane osobowe. Ustawowy okres przechowywania danych wynosi 7 lat.
 • Korzystając z analiz i raportów, stale ulepszamy nasze usługi. Informujemy o tym klientów. W miarę możliwości unikamy wykorzystywania danych osobowych. Czasami i tak jesteśmy zmuszeni do korzystania z ograniczonej ilości danych. Tam, gdzie to możliwe, łączymy dane i czynimy je anonimowymi, aby nie można ich było rozpoznać. Okres przechowywania tych raportów wynosi 5 lat.
 • Aby zmierzyć, w jaki sposób klienci doświadczają i korzystają z naszych usług, przeprowadzamy badania i ankiety. Aby stale ulepszać nasze produkty i usługi, wykorzystujemy dane osobowe.

Ogólne

 • Korzystamy z różnych narzędzi teleinformatycznych, takich jak poczta elektroniczna, aby komunikować się między sobą i z innymi osobami. Przechowujemy historię tych działań tak długo, jak jest to istotne dla działań następczych, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Korzystamy z usług dostawców (w chmurze). Na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i funkcja są następnie udostępniane. Możliwe, że również przesłane zdjęcie.
 • Aby uczyć się i wprowadzać ulepszenia, prosimy o wypełnienie wewnętrznych ankiet. W związku z tym czasami prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli śledzić wyniki i w razie potrzeby kogoś o nich poinformować.
 • Na potrzeby naszej dokumentacji finansowej oraz sprawdzania i zatwierdzania faktur przechowujemy odpowiednie dane. Przechowujemy je przez 7 lat zgodnie z prawem i przepisami.
 • W celu przeprowadzania kontroli wewnętrznych, takich jak audyty, przetwarzamy odpowiednie dane klientów, pracowników i kandydatów. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat od dostarczenia raportu z audytu.

Bezpieczeństwo i ochrona

 • Przechowujemy dane dziennika zgodnie z ustawowym maksymalnym okresem przechowywania wynoszącym 6 miesięcy.
 • Aby zarządzać naszymi systemami i zabezpieczyć je, stosujemy środki bezpieczeństwa. Na przykład nazwa użytkownika umożliwiająca identyfikację użytkownika w naszych systemach. Przechowujemy dane dotyczące użytkowania w plikach dziennika przez maksymalnie 6 miesięcy. Zmiany w systemach istotnych z finansowego punktu widzenia przechowujemy przez 7 lat.
 • Wykorzystanie danych osobowych może być konieczne do celów prawnych. W odniesieniu do dokumentacji prawnej ważne jest, aby móc na bieżąco wykorzystywać odpowiednie dane osobowe i przechowywać je w odpowiednim zakresie.
 • W przypadku niektórych procesów przetwarzania danych prosimy o uprzednią osobistą zgodę. Jeśli ktokolwiek nie wyrazi zgody i/lub sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, może to mieć wpływ na świadczone przez nas usługi.
 • Podczas rozpatrywania roszczeń konieczne jest wykorzystywanie i przechowywanie odpowiednich danych osobowych tak długo, jak jest to istotne dla sprawy. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do innych celów prawnych.
 • W przypadku niektórych operacji przetwarzania prosimy o uprzednią osobistą zgodę.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie korzystamy z procesów, które obejmują w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie).

Zezwolenie

Czy ktoś udzielił (wyraźnej) zgody na przetwarzanie danych osobowych? W takim przypadku istnieje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Uwaga: jeśli zgoda zostanie wycofana, wcześniejsze przetwarzanie danych, które przeprowadziliśmy za zgodą osoby, pozostaje zgodne z prawem.

Jakie są prawa osobiste?

Masz prawo do:

 • wiedzieć, jakie dane osobowe zarejestrowaliśmy;
 • do zmiany lub usunięcia danych osobowych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • zwrócenie się do nas o przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi;
 • sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które uważamy za niezbędne do zabezpieczenia naszych interesów, może to wpłynąć na sposób świadczenia przez nas usług;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które ma konsekwencje prawne lub istotny wpływ;
 • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego) dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi.
Informacje o niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy zmienić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, na przykład gdy zaczniemy przetwarzać więcej lub inne dane osobowe, lub gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów i regulacji dotyczących prywatności. Zalecamy regularne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami. Zawsze można poprosić o poprzednie wersje oświadczenia o ochronie prywatności.

Niniejsza wersja została sporządzona w dniu 25 maja 2018 r.

Pytanie lub prośba?

Masz pytanie dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych lub prośbę? Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@twentepersoneelsdiensten.nl lub pod numerem telefonu 0546-578898.

W przypadku skarg prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, znanym również jako inspektor ochrony danych (DPO), N.A. Meijerink bezpośrednio pod numerem tel.: 06-54654726.

Zgłoś naruszenie ochrony danych

Czy w jednej z naszych witryn lub systemów występuje luka w zabezpieczeniach lub istnieje takie podejrzenie? A może doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych? Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@twentepersoneelsdiensten.nl lub pod numerem telefonu 0546-578898.

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą i pilną prośbą o nierozpowszechnianie tych informacji i pomoc w zapewnieniu, że wpływ na osoby zaangażowane zostanie zminimalizowany.